ČKS - informace

Platební terminál

Úhrada služeb plemenné knihy - bezhotovostně - platebními kartami .

 Od 1.září 2010 je možná i úhrada faktur za služby plemenné knihy přímo v sekretariátu ČKS platebními kartami typů : EC/MC , Maestro,

VISA JCB a Diners prostřednictvím platebního terminálu.

Věříme , že tato možnost přispěje ke spokojenosti chovatelské veřejnosti .

 

Informace o novém programu plemené knihy ČKS

Plemenná kniha psů ČKS informuje.

Většina chovatelů již byla zřejmě informována prostřednictvím svého chovatelského klubu plemene o skutečnosti, že od 1.3. t.r. byl uveden do provozu nový program plemenné knihy ČKS .

I když se každý převod většinou neobejde bez problémů, můžeme nyní konstatovat, že kynologická veřejnost tento přechod nezaznamenala zhoršením kvality služeb ani jejich zpožděním. Pouze v několika konkrétních případech došlo ke zdržení vinou nepřevedených nebo nekompletních dat, což muselo být řešeno s dodavatelem programu. Jednalo se především o sloučení databází plemene belgický ovčák a barevných rázů kníračů malých. Toto opatření bylo nutno učinit s ohledem na možnost výskytu různých variet v jednom vrhu uvedených plemen .

Nově chovatelé zaregistrovali zasílání tetovacích čísel prostřednictvím elektronické komunikace. Od 1.září 2010 je možná i úhrada faktur za služby PK přímo v sekretariátu ČKS platebními kartami typů : EC/MC , Maestro, VISA JCB a Diners prostřednictvím platebního terminálu.

Zásadní úpravou a změnou systému plemenné knihy je vkládání veškerých údajů o jedincích naprosto odděleně do dílčích databází, což v budoucnu přinese výsledky v podobě informací, které si budou moci chovatelské kluby přiobjednat formou dodatkové služby PK. Např. statistika výsledků RTG po plemenících, zpracování výsledků z výstav, vyhodnocení vykonaných zkoušek, aj. ........ .

Plemenná kniha ČKS vydává nejlevnější průkaz původu v rámci ČMKU a je naší snahou aby tak bylo i nadále. Z přijmu plemenné knihy jsou každoročně v souladu s uzavřenými smlouvami odváděny příspěvky chovatelských klubům ve výši téměř 700.000,- Kč .(výše odvodů za rok 2009 a I. pol. 2010 v tab. I. a II) . Proto v případě dalších služeb chovatelským klubům uvažujeme o zpoplatnění pouze takovými částkami , které výrazně nezatíží jejich rozpočet , budou krýt jen ty nejnutnější náklady spojené s touto další službou a výrazně přispějí ke zlepšení informovanosti jak chovatelských klubů tak i chovatelů . V budoucnu předpokládáme i poskytování dalších informací chovatelům tak, aby byly např. informováni o doručení jejich přihlášky plemenné knize a následně i o odeslání vyhotovených průkazů původu na jejich adresu . Chovatel bude mít možnost zjistit , kdy podklady jeho vrhu příslušný poradce chovu PK odeslal, což bude současně automaticky tlakem na poradce chovu , na druhé straně si bude i chovatel moci ověřit, zda PK dodržuje smlouvy uzavřené s chovatelským klubem. Např. Českému klubu německých ovčáků byl předložen návrh na zpracování specifických požadavků klubu , tj. zpracování přehledů souborů výstav ( roční objem cca 2.000 ks výsledků, bonitací ( roční objem cca 450 ks ) a RTG ( roční objem cca 900 ks ) což představuje v konečném výsledku soubory s vyhodnocením plemeníků za několik let zpět , sestavené z cca 33.000 vstupních údajů , za částku 12.000,- Kč .

V současné jednáme s významným výrobcem krmiva o možnosti sponzoringu k dalšímu rozvoji nového programu tak, aby většina nadstandardních služeb chovatelským klubům mohla být poskytnuta bezplatně.

Připravujeme zveřejňování výsledků zkoušek z výkonu v jednotlivých ZKO ihned, jakmile nám budou rozhodčími doručeny. Následně bude možno poskytnout chovatelským klubům informace o počtu a druzích zkoušek v rámci konkrétního plemene.

Po zavedení nových webových stránek ČKS budou veškeré změny na webu automaticky odesílány všem kdo o tuto službu projeví zájem.