Seznam svazových figurantů

Kuncl Václav

Skočice 127, 387 75 Plzeň-Jih, Tel.: 607 891 172

Vyhnal Jaroslav

Lhůta 23, 332 01 Tymákov, Tel.: 603 185 146, E-mail:  jara.vyhnal@post.cz